TIETOSUOJASELOSTE

EU Yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 

Rekisterin pitäjä:   

Sunit Oy

Taitoraitti 1

87100 KAJAANI

Puh. +358 8 632 600

Ly-tunnus: 105 49 60–3

E-mail: info@sunit.fi

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:

Jukka Suutari

puh: +358 40 584 1710

 

Rekisterin nimi:     

Sunit Oy:n Asiakas- ja kumppanirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakas ja kumppaniyritysten henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Sunit Oy:n palveluiden tuottamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri vois sisältää Sunit Oy:n asiakas- ja kumppaniyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja:

Nimi, työosoite, työpuhelinnumero ja sähköpostiosoite

 

Säännön mukaiset tietolähteet:

Asiakas- ja kumppaniyrityksen henkilötietoja kerätään Sunit Oy:n tietojärjestelmiin. Tiedot saadaan ao. yritysten yhteyshenkilöiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Sunit Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Sunit Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa yritystietoja viranomaisille laillisten tietopyyntöjen perusteella.

Yritystietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja suostumuksesta. Sovitut tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Koko Sunit Oy:n henkilöstöä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Sunit Oy:n asiakas- ja henkilötietoon.

Sunit Oy käyttää kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset keinot suojatakseen Sunit Oy:n asiakastietorekisterin sisältämät tiedot. Rekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksi, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Tarkastusoikeus:   

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja pyytää mahdollisia korjauksia häntä koskeviin tietoihin, joita Sunit Oy:n asiakastietorekisteriin on hänestä tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä yritystieto, jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen:

info@sunit.fi

 

Julkaisuajankohta:       

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 15.12.2021

 

 

 

 

Contact us
Our office
+358 8 632 600
marketing@sunit.fi

Sunit Oy
Taitoraitti 1
FI - 874 00 KAJAANI FINLAND
V.A.T.: FI-10549603

Get in touch

    Keep connected
    Linkedin
    YouTube